கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும்!

  கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும்!
 (படித்து ரசித்த sms கள்)

 இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி!


He   I  waited so long for this.

 She   Do you want     me to leave?

He  No never!

She  Do you love me?

He  yes I did, I’mdoing&I’ll do!

She Did you ever cheat me?

He  I’rather die than do it.

She Will you kiss me?

He surely,that’s my  pleasure
.
She will you hurt me?

He  No way,I,m not such a kind of person.

She Can I trust you?

 He yes.

She  Oh darling!

கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி ! கீழிருந்து மேலே படித்து செல்லவும்!
 
Boy was drunk& came home late to avoid dads scolding he quitly took laptop&started working. Dad  asked, are you Drunk? Son  replied No, then dad asking then what are you doing with my suit case?

What is a line??
Genius answer by  a student . A line is a dot going for a  Walk…!!  Make the difference.

Seven translated proverbs
  1. for good cow, one heat,
  2.  bad donkey,small wall
  3. 5not bend. 50 also no bend.
  4. for crow, its kutty gold kutty.
  5. for elephant also leg slip.
  6. study hand size, no study world size.
  7. ant move, stone melts.
 Beautiful  sentence with a wonderful meaning. “We need Everything ‘permenent’ in a ‘Temporary’Life”

வேதனையோடு போன எனக்கு பச்சதண்ணீ..பட்,வேடிக்கை பார்க்க வந்தவனுக்கு பஃப்ஸ் &டீ இந்த கொடுமை எங்க நடக்குது தெரியுமா? எக்ஸாம் ஹாலிலேதான்.

I’ll always choose a lazy person to do a difficult job because, definitely he will find an easy way to do it.


 தங்கள் வருகைக்கு நன்றி பதிவு குறித்து கருத்திட்டு செல்லலாமே! கீழுள்ள நிரலிகளில் வாக்களித்து செல்லலாமே!

Comments

Popular posts from this blog

தேவதை குழந்தைகள்!

அழிஞ்சில் மரம் தரும் ஆத்ம தத்துவம்!

வார மாத இதழ்களில் உங்கள் படைப்புகள் வரவேண்டுமா? பகுதி 2