போர்வையிடுங்கள்!

போர்வையிடுங்கள்!

அவளின் பார்வைக்கு
போர்வையிடுங்கள்!
அவளின் சிரிப்புக்கு
தடை விதியுங்கள்!
அவளின் குரலுக்கு
செவி மூடுங்கள்!
ஏனெனில்
என்னைப்போல்
எவனாவது அவளிடம்
இதயத்தை
தொலைத்துவிட்டு
புலம்பப்போகிறான்!.
      

Comments

Popular posts from this blog

வெற்றி உன் பக்கம்! கவிதை!

என்னைக் கவர்ந்த நேரு! குழந்தைகள் தின ஸ்பெஷல்!

உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள்!