நத்தம் ஸ்ரீ வாலீஸ்வரர்.

நதà¯�தமà¯� வாலà¯�ஸà¯�வரரà¯�.ராà®�à¯... on Twitpic
Add captionஸ்ரீ வாலீஸ்வரர் நத்தம் ராகு கேது தோஷம் போக்குபவர்.

Comments

Popular posts from this blog

தேவதை குழந்தைகள்!

அழிஞ்சில் மரம் தரும் ஆத்ம தத்துவம்!

வார மாத இதழ்களில் உங்கள் படைப்புகள் வரவேண்டுமா? பகுதி 2