Sunday, January 16, 2011

நத்தம் ஸ்ரீ வாலீஸ்வரர்.

நதà¯�தமà¯� வாலà¯�ஸà¯�வரரà¯�.ராà®�à¯... on Twitpic
Add captionஸ்ரீ வாலீஸ்வரர் நத்தம் ராகு கேது தோஷம் போக்குபவர்.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...