குடியாத்தம் ஸ்ரீ மாசுபடா அம்மன்.


அம்மை  நோய் தீர்க்கும் அம்மா ஸ்ரீமாசுபடா அம்மன்

Comments

Popular posts from this blog

தேவதை குழந்தைகள்!

வார மாத இதழ்களில் உங்கள் படைப்புகள் வரவேண்டுமா? பகுதி 2

அழிஞ்சில் மரம் தரும் ஆத்ம தத்துவம்!